Skala Tannera jest to technika wykorzystywana do monitorowania rozwoju płciowego dzieci oraz młodzieży. Za pośrednictwem tego narzędzia możliwa staje się ocena poziomu dojrzałości, a ponadto ujawnienie ewentualnych niezgodności w określonym aspekcie.

Dojrzewanie płciowe według skali Tannera jak wygląda badanie?

Badanie rozwoju płciowego dziecka przeprowadzane jest z wykorzystaniem obserwacji narządów płciowych, piersi oraz owłosienia łonowego. Określona skala prezentuje pięć etapów dojrzewania człowieka łącznie z przypuszczalnym wiekiem występowania. Praca z wykorzystaniem skali Tannera jest dość łatwa oraz szybka. Daje ona możliwość odkrycia różnego rodzaju nieprawidłowości oraz odchyleń, które dotyczą rozwoju dziecka. Rezultat oceny w skali Tannera może kształtować się od I do V. Taka sama rozpiętość występuje zarówno w przypadku chłopców jak i dziewczynek. Początek dojrzewania określany jest stopniem pierwszym, natomiast pełnej fazie dojrzałości płciowej przyporządkowany został stopień piąty. 

    Dojrzewanie płciowe według skali Tannera jak wygląda badanie u dziewczynek? W tym przypadku ocena odbywa się z wykorzystaniem dwóch obszarów, a mianowicie owłosienie łonowe oraz budowa gruczołów piersiowych. W I stopniu skali Tannera to delikatnie zwiększone brodawki sutkowe oraz brak śladów owłosienia łonowego. Kolejny aspekt to lekko uwypuklone piersi, ponadto zwiększenie rozmiarów brodawek sutkowych oraz obecność niewielkiego owłosienia łonowego. Dalszy stopień odpowiada sytuacji, w której pojawia się zwiększenie gruczołów piersiowych, a także brodawek sutkowych. Owłosienie łonowe zaczyna być coraz bardziej dostrzegalne oraz pojawiać się na obszarze wzgórka łonowego. Przedostatni etap to dobrze zarysowane piersi, a ponadto gęste włosy w okolicy łonowej. Ostatnia faza odpowiada pełnej dojrzałości płciowej.

Dla przeprowadzenie oceny dojrzałości płciowej chłopców niezbędne jest przeprowadzenie obserwacji wielkości, a także budowy jąder, moszny oraz prącia. Ważna jest także ocena owłosienia w okolicy narządów płciowych. Początek skali Turnera w tym aspekcie to jądra o objętości mniejszej niż 4 ml, rozmiar nie przekracza 2,5 cm. Tutaj także jest brak owłosienia łonowego. W dalszej kolejności jądra osiągają objętość większą niż 4 ml, natomiast ich rozmiar kształtuje się w granicach od 2,5 do 3,2 cm. W tym przypadku prącie zaczyna być troszkę szersze, a takze dłuższe. Pojawia się pierwsze owłosienie na grzbiecie prącia. Trzeci etap to jądra o objętości 12 ml. Moszna i prącie ulegają dalszemu powiększeniu. Zauważalna jest obecność gęstych włosów na grzbiecie prącia. Przedostatnia faza to jądra, które osiągają wielkość od 4 do 4,5 cm. Pojawia się gęste oraz mocne owłosienie. Obecna jest zwiększona pigmentacja moszny. Ostatni etap to osiągnięcie dojrzałości płciowej dorosłego mężczyzny.