Zasadniczą część cyklu stanowi problematyka materializmu dialektycznego i materializmu historycznego

W ramach tego cyklu zostaną omówione również aktualne problemy gospodarki PRL i jej miejsce w gospodarce światowej, zagadnienia polityki i ideologii oraz ich związki z ekonomią, organizacją, funkcją i system polityczny współczesnego państwa, a także układ stosunków międzynarodowych po drugiej wojnie światowej, rola rewolucji we współczesnym świecie, leninowska koncepcja pokojowego współistnienia i stanowisko Polski wobec tych problemów.
Najobszerniejszy, bo liczący 41 wykładów (11 radiowych i 30 telewizyjnych), program z zakresu marksistowskiej filozofii i teorii rozwoju społecznego zakłada omówienie podstawowych pojęć i kategorii filozoficznych i socjologicznych, omówienie miejsca filozofii w nauce i jej związków z naukami szczegółowymi oraz prezentację głównych nurtów filozofii przedmarksistowskiej XIX w. Zasadniczą część cyklu stanowi problematyka materializmu dialektycznego i materializmu historycznego. Po wprowadzeniu w roku szkolnym 1974/75 nowego programu matematyki w klasie I włączono iż początkiem 1975 roku do NURT-u doskonalenie nauczycieli tego przedmiotu. Studium Nauczania Początkowego Matematyki NURT prowadziło działalność w ciągu trzech lat i przyczyniło się do wyjaśnienia nauczycielom węzłowych zagadnień związanych z realizacją programu tego przedmiotu nauczania w klasach I—III.