ZAJMOWANE STANOWISKO

Jeżeli będziemy o tym pamiętać, zajmiemy z pewnością zupełnie inne stanowisko wobec wielu problemów metody naukowej. Zrozumiemy, że w pewnym sensie nauka tworzy mity podobnie jak religia. Oczywiście mity naukowe różnią się od religijnych – ale dlaczego? Decyduje o tym właśnie owa postawa krytyczna. Pod wpływem krytyki mity naukowe zmieniają się, dając nam coraz bardziej wierny obraz i wyjaśnienie świata i poddawanych obserwacji przedmiotów. A nawet więcej: gdyby nie te mity czy teorie i impuls, jakiego nam dostarczają, prawdopodobnie nie podjęlibyśmy wcale wielu spośród bardzo ważnych obserwacji. Początek systematycznej obserwacji łączy się zwykle z krytycznym roztrząsaniem jakiegoś mitu. Chcąc »sprawdzić« mit, badamy, czy istotnie daje on oczekiwane wyjaśnienie pewnej grupy zjawisk […]