Zadaniem takiego wyposażenia jest ułatwienie samokształcenia

Dla pogłębienia procesów samokształcenia w wielu systemach wyposaża się słuchaczy w pomoce audiowizualne. Najczęściej są to diapozytywy, taśmy magnetofonowe, kasety, filmy, kopie filmowe lub magnetofonowe emisji telewizyjnych czy radiowych,, płyty czy materiały do samodzielnego przeprowadzania doświadczeń. Zadaniem takiego wyposażenia jest ułatwienie samo kształć cenią oraz zmniejszenie trudności towarzyszących w kształceniu na odległość. Ważne jest też, żeby nauczyciel w procesie samokształcenia mógł rozstrzygać również własne problemy i trudności. Mą to olbrzymi wpływ na samokształcenie. Chodzi bowiem o to, żeby nauczyciele traktowali samokształcenie nie tylko jako zadanie do wykonania, lecz także jako autentyczną pomoc w ich pracy zawodowej i podstawę do dalszego rozwoju.