Za podstawę działalności centrów przyjęto następujące założenia:

Proces kształcenia nauczycieli obejmujący przygotowania do podjęcia pracy, doskonalenie w toku pracy i samokształcenie powinien być skoncentrowany na zagadnieniach bezpośrednio związanych z wykonywaniem zawodu; proces kształcenia powinien być zlokalizowany w jednym ośrodku nauczycielskim, obejmującym college, uniwersytet, szkoły elementarne oraz dysponującym odpowiednimi rozwiązaniami instytucjonalnymi (laboratoria, informacje naukowe itp.); centra nauczycielskie powinny traktować zadania odświeżania wiedzy jako podstawowy warunek zachowania sprawności zawodowej kadr nauczycielskich. Należy dodać, iż ośrodek taki jest nie tyle „miejscem”, ile pewną strukturą organizacyjną, w której poczesną rolę spełnia określony organ administracji oświaty (ośrodek usług edukacyjnych). Obok funkcji kształcących ośrodek taki wykonuje prace koncepcyjne oraz prowadzi badania nad przygotowaniem nauczycieli. Istotne miejsce zajmuje w ośrodku laboratorium kształcenia się nauczycieli. Znajdują się tu najnowsze rozwiązania techniczno-dydaktyczne, urządzenia centralnej służby informacyjnej, gabinety lekcji pokazowych, urządzenia do obserwacji, sale seminaryjne. Z laboratorium korzysta personel uniwersytetów, college’ów, szkół średnich i elementarnych. Główną funkcją takiego ośrodka jest właśnie odświeżanie wiedzy nauczycieli.