W niedługim czasie placówki te były wyposażone w sprzęty nagrywające

Dobrze będzie, jeżeli każda nasza biblioteka będzie mogła ułatwić czytelnikowi dostęp do potrzebnych mu źródeł, np. przez szybkie przekazanie mu odbitek rzadkich druków czy rękopisów. Wiadomo, że nie są to sprawy obce bibliotekom pedagogicznym, że w coraz większym stopniu modernizują one metody swojej pracy. Na system naszych bibliotek składają się pedagogiczne biblioteki wojewódzkie, miejskie i dzielnicowe oraz działy nauczycielskie bibliotek szkolnych. Istnieje wyraźna zależność między tymi placówkami w układzie pionowym. Otwarte natomiast pozostaje pytanie o ogniwo centralne. Wydaje się, że taki ośrodek centralny byłby w tym układzie pożyteczny. Włączony w sieć CINTE, ośrodek taki mógłby spełniać szereg ważnych funkcji w odniesieniu do placówek wojewódzkich i miejskich (opracowywanie i dostarczanie informacji naukowych, prowadzenie badań, koordynacja niektórych prac podstawowych). Biblioteki pedagogiczne z natury swoich funkcji ewoluowały w kierunku coraz silniejszego wiązania się z instytucjami podnoszenia kwalifikacji kadr nauczycielskich.