W Belgii zastosowano tę formę w przygotowaniu nauczycieli do realizacji programu nowoczesnej matematyki

Kształceniem objęto nauczycieli szkół podstawowych oraz nauczycieli średnich szczebli kształcenia. Podstawowym celem tego typu kształcenia jest uwrażliwienie nauczycieli na innowacje oraz rozwinięcie wśród nich potrzeby pogłębienia wiedzy w tym zakresie. Celem dodatkowym jest zaznajomienie rodziców z elementami nowej matematyki. Do realizacji tego programu włączono kilka instytucji, a więc Instytut Radia i Telewizji Belgijskiej (Institut de Radio-Télévision Belge), Departament Kinematografii Ministerstwa Edukacji (Narodowej (Service Cinématografique du Ministère de l’Education Nationale), Departament Kształcenia Korespondencyjnego (Service de l’Enseignement par Correspondance de l’Etat) i in. Poszczególne instytucje wykonują określone zadania cząstkowe. I tak np. Departament Kształcenia Korespondencyjnego przy współpracy z inspektorami i profesorami przygotował koncepcję merytoryczną i organizacyjną, zajął się też realizacją i wysyłaniem pomocy dydaktycznych oraz korektą zadań. Instytut Radia i Telewizji oraz Departament Kinematografii dostarczyły wyspecjalizowanych techników laborantów, środków dydaktycznych oraz zapewniły rejestrację na taśmie filmowej.