W ASPEKCIE CHARAKTERÓW

W aspekcie charakteru zasług uzasadniających uznawanie danej osoby za autorytet naukowy, jak też w aspekcie charakteru oddziaływania autorytetu naukowego na proces kształtowania się intelektu i morale adeptów nauki rysują się trzy typy autorytetów: „luminarz-koryfeusz”. „mistrz-nauczyciel . ..lider- kapitan”. Każdy z nich (inaczej) przekazuje adeptom normy i reguły wykonywania zawodu pracownika naukowego. Pożadane tedy jest poddawa­nie adeptów wpływom osób będących autorytetami każdej z trzech wy­mienionych kategorii. „Luminarze-koryfeusze” wskazują nowe problemy, drogi i horyzonty, bądź też dają fundament epistemologiczno-metodologiczny, który na długo orien­tuje zarówno adeptów, jak też ich preceptorów.