TYLKO ZBIOROWO

Cho­dzi tu o sprawę grania przez autorytety ^swych .ról wedle wzorów ustalo­nych w obrębie środowisk i wspólnot naukowych, na co istotny wpływ maja przede wszystkim elitarne kręgi iumiparzy. Rozpatrując działalność autorytetów wewnątrz społeczeństwa uczonych, wypada brać pod uwagę to, co mogą zdziałać, i to, w jakim charakterze mogą zdziałać. Wyróżnienie tych funkcji, które autorytety mogą spełniać tylko zbiorowo, świadczy, iż w pewnej sferze inwencji i aktywności nauko­wej nabierają znaczenia elity kulturalne. Autorytety (właśnie tylko zbiorowo).