TECHNIKI SPOŁECZNE

Jakie tech­niki społeczne trzeba stosować, aby zwiększyć eufunkcjonalność autorytetów w obrębie wspólnot naukowych?; d) Jakim typom struktur wiedzy i rodzajom więzi społecznej odpowiadają rozmaite rodzaje autorytetów naukowych?; e) Jakie funkcje autorytetów naukowych są szczególnie obserwowane w po­szczególnych typach kultur myślenia i działania naukowego? Wyróżnimy też trzy podejścia do funkcji autorytetów: a) aksjologiczne, gdy treścią rozważań jest ocena zgodności wzorów spełniania funkcji z idea­łami socjokulturowymi; b) eksploracyjne, gdy treścią czynności jest budowanie twierdzeń dotyczących spełniania funkcji; c) socjotechniczne, gdy chodzi o za­sady i reguły stosowania technik społecznych do modelowania charakteru spełniania funkcji.