Zsb e ostrów

Wychowanie nie sprowadza się bowiem do pracy z dorastającymi pokoleniami, ale obejmuje również społeczność ludzi dorosłych. Rozszerzanie się zasięgu wychowania na różne sfery ludzkiego działania wymaga od nauczycieli korzystania nie tylko z osiągnięć pedagogiki, lecz także z dorobku wielu innych nauk, które sprzyjają głębszemu pojmowaniu rozwoju człowieka, poszczególnych jego aspektów. Dobór treści doskonalenia zgodny z wewnętrzną […]