Złap mnie jeśli potrafisz cda

W tym względzie instytucje naukowe spełniają podwójną rolę: rolę bezpośrednią, kiedy dostarczają informacji o treściach nauczania, metodach pracy nauczyciela, ogłaszają wyniki przeprowadzonych badań, oraz rolę pośrednią, kiedy dostarczają pracownikom nadzoru pedagogicznego, pracownikom naukowo-dydaktycznym narzędzi badawczych potrzebnych do rozpoznawania i obiektywnej oceny sytuacji dydaktyczno-wychowawczej. W opracowywaniu programów kształcenia ustawicznego nauczycieli konieczna jest bowiem dokładna znajomość procesów nauczania […]