Wymień przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w polsce

Punktem wyjścia w doborze treści są podstawy danej nauki. Oczywiście, w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie systematycznych studiów w szkolnictwie pedagogicznym czy innym. Dotyczy to przede wszystkim kształcenia wstępnego nauczycieli w uczelniach pedagogicznych, przygotowania do spełniania nowych ról, do których nauczyciel nie był wcześniej przygotowany. W drugim przypadku punktem wyjścia jest narastający zasób wiedzy. […]