Wychowawca kolonijny poradnik

W pożądanym momencie ma istotne znaczenie dla rozwoju procesów samokształcenia, samodoskonalenia się w praktyce pedagogicznej. Oczywiście programy tego typu musiałyby być ściślej związane z potrzebami wynikającymi z warsztatu pracy nauczyciela, bardziej dostosowane do indywidualnych zainteresowań, zdolności nauczyciela, warunków jego życia i pracy. Należałoby więc zakładać znaczny wpływ nauczyciela na opracowanie programów kształcenia, doskonalenia i samokształcenia. Dotychczasowe […]