Skaza bialkowa u niemowlat

Gdyby nawet udało się uwolnić nauczyciela od zadań nie związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą, sam system oświaty będzie stawiał nauczyciela wobec dynamicznie zmieniających się wymagań. System kształcenia ustawicznego, proponując programy kształcenia w zależności od potrzeb, stwarza szansę rozwiązania tego dylematu. W doborze treści programy kształcenia ustawicznego będą mogły uwzględniać indywidualne cechy poszczególnych nauczycieli, ich doświadczenia, podejmowane […]