Pz nr 2 somsit w oświęcimiu

Ale przecież sprawą zasadniczą jest określenie ewolucji potrzeb i zainteresowań zdeterminowanych nie tylko w płaszczyźnie zawodowej, ale i społeczno-psychologicznej, społeczno-ekonomicznej, wreszcie w płaszczyźnie biologicznej. Aby określić potrzeby nauczyciela w procesie ciągłego kształcenia, trzeba je analizować nie tylko z punktu widzenia roli zawodowej, ale dostrzegać je właśnie w szerszych uwarunkowaniach psychospołecznych i fizjologicznych. Na tym szerokim […]