Oznaki zblizajacego sie porodu

Kwestią zasadniczą w opracowywaniu programów kształcenia ustawicznego jest to, że treści kształcenia nauczycieli mogą być rozważane w ramach większego okresu. Stwarza to zupełnie nowe możliwości w opracowywaniu programów i re- partycji materiału, przekazywaniu go w okresach najbardziej ku temu przydatnych. I z tego punktu widzenia problemem o dużym znaczeniu praktycznym jest odpowiedź na pytanie, jakie […]