Ospa bostońska zdjęcia

Można też bez przesady stwierdzić, że stopień rozwoju wiedzy metodologicznej w opracowaniu programów stanowi główne kryterium dojrzałości danego systemu edukacji kadr nauczycielskich (przede wszystkim dlatego, że punktem wyjścia musi tu być dojrzała koncepcja roli i modelu nauczyciela współczesnej szkoły, to zaś wymaga systematycznej współpracy specjalistów w zakresie kształcenia kierunkowego, pedagogicznego, psychologicznego i filozoficznego). Idzie nie […]