Odmiany alotropowe wegla

Przejście od dotychczasowych rozwiązań w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli do systemu kształcenia ustawicznego będzie wymagać znacznej rewizji metodologicznych podstaw opracowania programów. Inaczej bowiem podchodzi się do opracowania programów, kiedy kształcenie i doskonalenie zawodowe ujmujemy jako zupełnie odrębne struktury, inaczej zaś, gdy traktujemy je jako proces ciągły. Zmiany w programach kształcenia ustawicznego kadr oświatowych nie mogą sprowadzać […]