Obliczyc dni plodne

Z punktu widzenia indywidualnego nauczyciela, jego zdolności do samokształcenia i samodoskonalenia (wiedza, umiejętności, motywacja, nastawienie itp.) staje się wręcz koniecznością. Wiedza o procesach kształcenia ustawicznego powinna też stanowić istotny składnik kultury zawodowej każdego nauczyciela. Studia nad zawodem nauczycielskim, nad procesami rozwoju nauczyciela w zawodzie, nad osobowością nauczyciela, nad czynnikami wpływającymi na kształcenie się osobowości i […]