Objawy zblizajacego sie porodu

Kształtując postawy zawodowe i obywatelskie, oraz w układach bardziej swobodnych, pozazawodowych, społeczno- kulturalnych. Nauczyciel kształcąc się bowiem ciągle, w każdym okresie swojej aktywności zawodowej, czerpie wiedzę i doświadczenie nie tylko w formach zinstytucjonalizowanych, ale też w różnych sytuacjach zawodowych i społecznych, w różnych warunkach życiowych. Proces rozwoju nauczyciela wyraźnie przekracza granice zakreślone możliwościami instytucji, które oferują […]