Niepubliczna niepłatna szkoła podstawowa w tarnowie

Pozwala to zdobywać zakresy informacji naukowych, które z góry są określone, dostosowane do różnych potrzeb zawodowych, społecznych, indywidualnych, ale kierunek i rytm kształcenia dostosowane są do indywidualnych możliwości. Materiał naukowy może być programowany według różnorodnych działań, potrzeb, środków kontroli i samokontroli w procesie ‘indywidualnego zdobywania wiedzy, co z kolei pozwala na rozwijanie samodzielnej pracy w […]