Kiedy pyli bylica

Ranga samokształcenia, tak szeroko propagowanego i rozwijanego już w drugiej połowie XIX w., niepomiernie wzrasta w dzisiejszych warunkach, szczególnie w zawodzie nauczyciela. Sprzyja ternu rozwój różnorodnych źródeł upowszechnienia informacji naukowych i wartości kultury. Człowiek staje wobec konieczności dotrzymania kroku postępowi nauki i techniki, szybkim przemianom społecznym i kulturalnym. Wymaga to wysiłku i umiejętności kierowania własnym […]