Katarina witt życie prywatne

Jednakże obok czynnika intelektualnego wchodzi tu w grę również czynnik emocjonalny siła impulsów wewnętrznych, dążeń, aspiracji stymulujących rozwój zawodowy i osobowy. W edukacji nauczycieli trzeba przekroczyć pewną barierę, za którą dochodzą do głosu autentyczne potrzeby nauczyciela, zaczyna się niejako samorzutny postęp w jego rozwoju zawodowym. Dojście do pełnej dojrzałości zawodowej nauczyciela stanowi proces złożony i trudny. […]