Janina ochojska mąż

Przygotowywania się do rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych, samodzielnego doskonalenia własnych umiejętności. Stąd pytanie o aktywność intelektualną nauczyciela, jego samowiedzę zawodową, zdolność reagowania na postęp w nauce, w życiu społecznym, w kulturze jest pytaniem o znaczeniu podstawowym. „Jeśli prawdą jest pisze Lengrand że człowiek przez całe życie może i powinien stale się uczyć i rozwijać w […]