Rozwój nauczyciela w zawodzie

W dotychczasowych rozważaniach nad kształceniem ustawicznym nauczycieli i nie tylko nauczycieli) skoncentrowaliśmy się na rozwiązaniach globalnych, i a konstruowaniu systemów instytucji nastawionych na działalność masową. Tendencja ta jest w pełni zrozumiała wobec braku rozwiązań instytucjonalnych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb różnych kategorii zawodu, w tym i zawodu nauczycielskiego. Rozwój nauczyciela w zawodzie, jego kształcenie i doskonalenie […]