Taniciuszek6 po angielsku

Sądzi się, że skutecznym zabiegiem reformatorskim w naszych warunkach będzie koordynacja różnych elementów systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli na gruncie koncepcji kształcenia ustawicznego. Tu trzeba dodać niezbędną uwagę. Wszelkie ogniwa mające możliwość współuczestniczenia w kształceniu ustawicznym nauczycieli nie powinny czekać na inspirację ogniw bezpośrednio zainteresowanych kształceniem nauczycieli, lecz przystąpić samodzielnie do określenia roli, jaką mogą odegrać […]