Strzemiona czterocięte

Wydaje się, że liczne trudności związane z rekrutacją nauczycieli, ich powodzeniami i niepowodzeniami, z dalszą selekcją mogą być w znacznym stopniu wyjaśnione i rozwiązane w kategoriach strukturalnych systemu kształcenia ustawicznego. Miałoby to daleko idące konsekwencje również dla pogłębienia procesów identyfikacji nauczyciela z zawodem. Skoro instytucje wyłącznie kształcące i doskonalące nauczycieli odgrywają rolę koordynującą i integrującą […]