Asterix i obelix w służbie jej królewskiej mości cda

W systemie kształcenia ustawicznego uczelnia powinna dysponować niezbędną autonomią umożliwiającą jej realizację tej specyficznej funkcji w systemie kształcenia i doskonalenia. Wymaga to sprecyzowania zadań w ramach samych uczelni. Uniwersytet, kształcąc specjalistów dla różnych dziedzin życia, zainteresowany jest w rozwoju badań i życia intelektualnego. Szkoły techniczne, politechniki są instytucjami wielozawodowymi, realizującymi zadania przygotowania różnych kategorii zawodowych […]