Agata nosal ikonowicz

U podstaw całej tej bogatej mozaiki form i różnego typu rozwiązań instytucjonalnych występowały zróżnicowane potrzeby nauczycieli, różnie zresztą pojmowane. Dążono do tego, by treści i formy organizacyjne kształcenia, doskonalenia i samokształcenia nauczycieli były ściśle sprzężone z podstawowymi potrzebami rozwojowymi danej grupy nauczycieli, a zarazem sprzyjały podnoszeniu na wyższy poziom codziennej pracy dydaktyczno wychowawczej. W systemie kształcenia […]