SZCZEGÓLNA UWAGA

Pierwsze będą miarodajne w sprawach wiedzy, umiejętności i moralności właściwej dla uczonego jako badacza i nauczyciela zarazem, drugie zaś będą miarodajne tylko pod pewnym względem. W świecie nauki, jak i w innych sferach życia społecznego, mamy niekiedy do czynienia z autorytetami właściwie martwymi, wspominanymi tylko odświętnie, bez przywiązywania większej wagi do przywoływania czcigodnych postaci i ich dzieł. Nas interesują autorytety, które rzeczywiście oddziaływają na poglądy i przekonania, postawy i zachowania się ludzi nauki na co dzień, a więc wpływają na kształtowa­nie się kultury intelektualnej, technicznej i moralnej grup oraz kręgów spo­łeczeństwa uczonych, nie są zaś tylko elementem liturgii lub etykiety. Na szczególną uwagę zasługuje autorytet związany z funkcjonowaniem szkoły naukowej.