SZCZEBEL DRABINY AUTORYTETÓW

Na jakim szczeblu drabiny autorytetów się znajdują i do jakiej elity należą? b) Jakie są ich szanse degradacji lub awansu w tej materii? Mobil­ność wertykalna jest w społeczeństwie nauki — rozpatrywanym w aspekcie zagadnienia autorytetów — zjawiskiem normalnym, jeśli uczeni dążą do tego, aby zostać autorytetami lub osiągnąć wyższy szczebel drabiny.Elity naukowe (kręgi autorytetów) stają się dla nowych luminarzy nie tylko grupami odniesienia, lecz także grupami podstawowej przynależności w świecie uczonych: luminarze intelektualnie i moralnie integrują się z tymi kręgami. Takie są więc autorytety społeczności naukowych, jakie są elity naukowe tych społeczności. Socjalizacja i edukacja autorytetów wewnątrz tych społeczności dokonywa się na zasadzie uczenia przez elitę adeptów roli autorytetu naukowego.