STRZEŻENIE KANONU WIEDZY

  1. Strzegą kanonu wiedzy naukowej i reguły pracy naukowej w poszcze­gólnych społecznościach uczonych. Respektowanie zespołu twierdzeń stanowią­cych kanon wiedzy naukowej i zespołu przykazań będących reguła pracy naukowej nie jest możliwe bez dbałości przejawianej przez osoby będące autorytetami naukowymi, a tylko występujące zbiorowo autorytety mogą skutecznie dbać o ów respekt. Strzeżenie kanonu i reguły wymaga bowiem zgodności poglądów, postaw i zachowań autorytetów jako uczonych zaintere­sowanych trwaniem tego, czego strzegą.„Zatwierdzają” zmiany w strukturze teorii i systemie metody naukowej. Strzegąc kanonu i reguły, autorytety nie są tym samym zainteresowane w konserwacji całokształtu składników kultury myślenia i działania nauko­wego poszczególnych społeczności uczonych.