RZECZYWISTE WYJAŚNIENIA

Trzeba przekonać się, czy nasze wyjaśnienia rzeczywiście tłumaczą wszystkie znane fakty. A może któreś z nich tłumaczy jeszcze jakieś dodatkowe fakty, na które dotąd nie zwróci­liśmy uwagi ?» Według mnie nauka różni się od pierwotnych mitów nie z tej racji, że »nie jest mitem«, lecz ze względu na to, że towarzyszy jej tradycja jakby drugiego stopnia: tradycja krytycznego spojrzenia. Uprawia­nie nauki nadal wymaga przekazywania mitów, lecz wraz z nimi przekazuje się, jako milczący, cichy podtekst, ukrytą zachętę do dalszych poszukiwań: »Przedstawiam ci takie a takie wyjaśnienie, powiedz, co myślisz o nim. Zastanów się, może sam potrafisz dać inne, lepsze«. Tradycja drugiego stopnia to tradycja krytycyzmu, postawy dyskursywnej. To ona była nowością wprowadzoną przez filozofów greckich i wciąż jeszcze jest głównymi i naj­ważniejszym elementem tradycji naukowej.