Realizowany w Wielkiej Brytanii program został w pełni zaakceptowany przez nauczycieli

W Belgii wprowadzenie do nowoczesnej matematyki, realizowane za pomocą radia i telewizji, spotkało się z ogromnym zainteresowaniem nauczycieli i innych kręgów społecznych. W RFN program pedagogizacji rodziców spotkał się z najwyższym zainteresowaniem wśród nauczycieli. Realizowany w Wielkiej Brytanii program ROSŁA został w pełni zaakceptowany przez nauczycieli. Środki masowej informacji spełniają różne funkcje w kształceniu. Wśród zadań realizowanych za pomocą radia i telewizji można tu wymienić takie, jak organizowanie dyskusji zespołowych, kierowanie pracą kształcącego się nauczyciela, dostarczanie określonych typów ćwiczeń {np. nauka języka). Telewizja może również spełniać zadanie upoglądowienia i konkretyzacji poprzez ukazywanie autentycznych sytuacji pedagogicznych, pracy nauczyciela, zachowań uczniów, wywiady itp. Na ogół jednak ani radiu, ani telewizji nie powierza się funkcji autonomicznych, samodzielnych, lecz funkcjonują one w ramach szerszych układów. W praktyce stosuje się też różne formy uzupełniające emisje radiowe i telewizyjne. Najczęściej są to broszury zawierające rozszerzone Wersje wykładów, ćwiczenia samokontrole, materiały statystyczne, bibliografie, schematy, diapozytywy itp.