Radio i telewizja jako autonomiczne formy kształcenia

Należą do najbardziej efektywnych, stąd tendencja do takiej organizacji procesu kształcenia, ażeby radio i telewizja były sprzężone z innymi formami i instytucjami. Znany program BBC, tzw. ROSŁA, obejmujący 20 emisji telewizyjnych i 20 radiowych, jest powiązany z drukiem nadawanych audycji w formie ilustrowanych broszurek. Broszura zawiera poszerzoną wersję audycji, pytania oraz sugestie dotyczące lektury pogłębiającej wykład radiowy czy telewizyjny. W systemie ROSŁA kładzie się również silny akcent na odpowiednią organizację odbioru treści przekazywanych przez radio i telewizję. A więc zalecano, by odbiór odbywał się zespołowo z udziałem instruktora, który jednak nie powinien być zbyt aktywny; by przekazane treści były krytycznie oceniane z punktu widzenia potrzeb regionu i szkoły. Należy w tym miejscu dodać, że program ROSŁA obliczony był przede wszystkim na przedyskutowanie przez nauczycieli konsekwencji przedłużenia obowiązkowej nauki szkolnej.