Program oparty na nowej koncepcji nauczania początkowego

Z programem tym wiąże się duże nadzieje na podniesienie poziomu nauczania matematyki w szkole podstawowej. Wiadomo, że pierwsze lata szkolne są najważniejsze dla matematycz-
8 W programie NURT-u realizowanym w roku akademickim 1978/79 liczba jednostek antenowych została zwiększona do 203, z czego na pedagogikę przeznaczono 41, na psychologię 41, na filozofię wraz z elementami socjologii 30, na podstawy nauk politycznych wraz z elementami ekonomii politycznej 21, na nauczanie początkowe 50 oraz na wybrane zagadnienia matematyki w klasie IV — 20 jednostek. Myślenia dziecka, a zaniedbania pod tym względem są bardzo duże. Ale wiadomo też, że nowy program nie może być skutecznie realizowany bez wydatnego podniesienia kwalifikacji nauczycieli. Tymczasem większość nauczycieli nauczania początkowego ma ukończone zaledwie liceum pedagogiczne lub studium nauczycielskie. Odczuwamy też dotkliwy brak specjalistów w zakresie nauczania początkowego matematyki. Przedmiot ten był tradycyjnie zaniedbany na uniwersytetach zarówno na kierunku matematycznym, jak i pedagogicznym. Jednakże główna trudność polega na tym, że w ostatnich kilkunastu latach w nauczaniu początkowym matematyki dokonał się w świecie olbrzymi postęp, skok nie mający sobie równego w historii tej dyscypliny.