Program NURT-u

W początkowym okresie działalności NURT-u skoncentrowano się na wybranych zagadnieniach w zakresie czterech następujących dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia, marksistowska filozofia i teoria rozwoju społecznego oraz podstawy nauk politycznych z elementami ekonomii politycznej. Wykłady NURT-u emitowane są przez radio i telewizję w ciągu całego roku, iż wyłączeniem 3-miesięcznego okresu letnich wakacji. Na realizację programu NURT-u przeznaczono w pierwszym roku 42 jednostki programowe w programie I Polskiego Radia i 90 jednostek programowych w programie I Telewizji Polskiej. Radiowa jednostka programowa. NURT-u wynosi 20 min., natomiast jednostka telewizyjna 30 min. Wszystkie audycje są powtarzane. Teksty wszystkich wykładów radiowych i telewizyjnych, uzupełniane zestawami pytań kontrolnych, bibliografią itp., po emisji na antenie publikowane są w czasopiśmie „Oświata i Wychowanie” Wykłady radiowe i telewizyjne z zakresu każdej z czterech ’ dyscyplin naukowych stanowią podwiązane ze sobą cykle tematyczne.