PROBLEMOWA SYTUACJA

  1. Stwarzają „sytuację problemową” w nauce. Jeśli rozumieć przez to ukształtowany historycznie zespół pytań, które generują poszukiwania i docie­kania w poszczególnych wspólnotach naukowych oraz determinują treść li­czących się dyskusji naukowych, wówczas „sytuację problemową” w obrębie poszczególnych segmentów gmachu nauk tworzą tylko odpowiednie kręgi au­torytetów. Wprawdzie w dziejach nauki pojawiają się wielcy twórcy, jak np. Freud i Pawłów, Darwin i Marks, Newton i Einstein, a ich wpływ jako jednostek na „sytuację problemową” jest bezsprzecznie większy niż innych lumi­narzy legitymujących się poważnymi osiągnięciami w odpowiedniej dziedzinie wiedzy, niemniej zawsze owo pole wyzwań pod adresem inwencji intelektu­alnej i aktywności eksploracyjnej uczonych, jakim jest każda „sytuacja problemowa”, tworzy krąg autorytetów.