Postulat naukowości i kryterium ideologiczne nie wykluczają się

Oczywiście mowa tu o ideologii marksistowskiej, która odznacza się: a) zgodnością z doświadczeniem ludzkim (najszerzej rozumianym); b) nie jest sprzeczna z osiągnięciami nauki; c) nie wprowadza do swojego systemu jako punktu wyjścia elementów irracjonalnych.3 Ideologia marksistowska, kumulująca w sobie wartości ludzkiego doświadczenia, dorobek różnych dziedzin nauki, wolna od elementów irracjonalnych, daje człowiekowi podstawę nie tylko do wyrobienia sobie obiektywnej i całościowej wizji świata, lecz daje mu jednocześnie podstawy do przekształcania świata w imię najgłębiej pojętych potrzeb człowieka. Możliwie szerokie i gruntowne ideologiczne zorientowanie nauczyciela ma decydujące znaczenie dla realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. Zrozumienie istoty i rangi pracy nauczyciela możliwe jest wtedy, gdy praca ta ujmowana jest w szerszych wymiarach i układach społecznych, w szerszej perspektywie budownictwa socjalistycznego. I ten właśnie ideologiczny punkt widzenia jest niezbędny w programowaniu i ocenie społecznych zadań nauczyciela, a więc i treści kształcenia nauczycieli, warunkującego sprawną realizację tych zadań. Określony styl myślenia, panujące ideologie i przekonania zawsze wpływają na dobór faktów, na formułowanie zarówno w naukach przyrodniczych, jak również a raczej: zwłaszcza w naukach społecznych. Postawa otwarta, postawa twórczego niepokoju, odwaga w stawianiu pytań i rozwaga w formułowaniu odpowiedzi są szczególnie ważne w zawodzie nauczycielskim.