PARADYGMAT

Paradygmat jest układem odniesienia, gdy chodzi o kreowanie autory­tetów na podstawie oceny ich dokonań jako osiągnięć naukowych. Jest też układem odniesienia w sporach między autorytetami, w toku dyskusji, w których ma miejsce konfrontacja odmiennych koncepcji i propozycji zq strony różnych autorytetów. W warunkach paradygmatu komunikowanie się autorytetów przypomina „dyskusję owocną”, bardziej niż kiedy paradygmatu brak. Paradygmat łączy, gdyż uczniowie autorytetów wychowywani są w duchu zasady: „obowiązuje nas wszystkich wspólny wzorzec myślenia i działania naukowego, a więc powinniśmy uznawać wszystkie autorytety wyrosłe na gruncie tego wzorca”. Ambicje innowacyjne autorytetów są tu natomiast znacznie skromniejsze niż tam, gdzie paradygmatu nie ma.