Odbiór ten może być zespołowy lub indywidualny

Mówiąc o założeniach organizacyjno-dydaktycznych NURT-u chciałbym tu jeszcze zwrócić uwagę na organizację odbioru informacji radiowo-telewizyjnych. Odbiór ten może być zespołowy lub indywidualny. Jak dotychczas, nie podejmowano w doskonaleniu prób organizowania zbiorowego odbioru audycji pod kierunkiem odpowiednio przygotowanego instruktora. A jeśli nawet grupy takie organizowano, to raczej dla przeprowadzenia konsultacji. Tymczasem doświadczenie również w innych krajach wykazuje, że organizowanie zespołów jest jednym z warunków skuteczności w kształceniu na odległość. Brakiem naszego systemu doskonalenia nauczycieli jest także jego depersonalizacja. Sżereg przyczyn złożyło się na to, że nasze doskonalenie nauczycieli jest nastawione na przekazywanie i opanowanie pewnej sumy wiedzy z danego zakresu. Egzekwowanie tej wiedzy w formie egzaminu pogłębia bierne, a nie twórcze jej przyswajanie. Nauczyciel zobowiązany jest opanować dany zakres wiedzy. Jego krytyczka refleksja nad praktyczną przydatnością przekazywanych informacji pozostaje jego wewnętrzną, prywatną sprawą.