NOWE AUTORYTETY

Ci, dla których autorytet jest „nowym kolegą” w kolegium arcykapłańskim wiedzy naukowej i nowo nobilitowanym arystokratą świata ludzi nauki. Pierwszy rodzaj kreujących to adepci. Dla nich autorytety są wyroczniami, drogowskazami, jak również inspiratorami i stymulatorami. Do pierwszego rodzaju zaliczyć wypada też kolegów, nierzadko rówieśników, dla których autorytety są uosobieniem osiągnięcia przez jednego z nich pułapu dosko­nałości zawodowej. Drugi rodzaj tworzących autorytety to osoby będące już autorytetami naukowymi. Dla nich włączanie nowych ludzi do swego grona ma istotne znaczenie, gdyż wzbogaca i umacnia elitę społeczeństwa uczonych, zapewnia także ciągłość jej istnienia. Nowe autorytety bowiem są to na ogół młodsi koledzy uczonych z kręgu autorytetów już utrwalonych ukształtowanych.