NIE MA NAUKI BEZ AUTORYTETÓW

Czynią to zaś na miarę swej wiedzy i swych umiejętności. Dla­tego też autorytety legitymują się rozmaitym stopniem i zakresem funkcjo­nalności wobec owych potrzeb. Charakter nauki zależy w znacznej mierze od charakteru autorytetów, które kreują i stabilizują ludzie uprawiający działalność badawczą i wychowawczą w ramach środowisk i wspólnot nau­kowych. Poziom intelektualny i moralny kreujących ma wpływ na walory intelektualne i moralne autorytetów, a walory te znów mają wpływ na dyspozycje i kwalifikacje kreujących. Autorytety te  nierozerwalnie związane z tradycją myślenia i działania naukowego oraz stosunków między uczonymi. Stanowią część dziedzictwa przejmowanego przez uczonych każdej sekwencji dziejów nauki z dorobku kulturowego poprzedników.