NIE MA NAUKI BEZ AUTORYTETÓW

Aczkolwiek nie ma nauki bez autorytetów, to różne są ich rodzaje. Uwzględnienie niektórych zmiennych ma znaczenie dla poszukiwań i dociekań dotyczących funkcji autorytetów. Treść tych zmiennych pozwala wyróżnić pewne kategorie autorytetów. Nie jest więc bez znaczenia to, w jakiej mierze autorytet danego uczonego powstał w toku autentycznej dyskusji naukowej, tzn. w toku ścierania się racji i koncepcji, w rezultacie konfron­tacji poglądów i stanowisk, w warunkach pluralizmu i policentryzmu w życiu naukowym. Ma też znaczenie i to, w jakiej mierze autorytet naukowy jest kreowany przez środowisko naukowe, a przede wszystkim przez odpowiednią wspólnotę cechową specjalistów.