MISTRZOWIE- NAUCZYCIELE

Mistrzowie-nauczyciele” uczą adeptów norm i reguł wykonywania zawodu, dbając bezpośrednio i na co dzień, aby przyswoili sobie odpowiednie umiejętności techniczne, quantum wiedzy potrzebnej do samodzielnej pracy naukowej oraz kanon deontologii zawodu uczonego. Dbałość ta polega przy tym na wdrażaniu adeptów do praktyki zawodowej: badawczej i nauczycielskiej. „Liderzy-kapitanowie” wy­tyczają natomiast konkretne kierunki poszukiwań i dociekań, a równocześ­nie organizują kadry specjalistów i urzadzenia techniczne potrzebne do urze­czywistnienia wytyczonych celów i wykonania wynikających z nich zadań, a następnie sterują procesem badawczym wedle obmyślonego przez siebie „toku postępowania cełowościowego”.