Klasyfikacja instytucji i form kształcenia ustawicznego nauczycieli

Model organizacyjny systemu kształcenia ustawicznego wymaga scharakteryzowania wszystkich elementów instytucji biorących udział w procesie kształcenia ustawicznego nauczycieli oraz określenia wkładu innych instytucji w aspekcie ich powiązań z systemem kształcenia ustawicznego. Najpierw należałoby określić miejsce instytucji kształcenia wstępnego nauczycieli w systemie kształcenia ustawicznego. Podjęcie decyzji kształceniu nauczycieli wyłącznie na poziomie wyższym powoduje ujednolicenie instytucji kształcenia wstępnego w jej funkcjach, programach i strukturze organizacyjnej. Zasadnicza sprawa z punktu widzenia koncepcji kształcenia ustawicznego to określenie związków programowych i organizacyjnych instytucji kształcenia wstępnego z systemem oświaty oraz instytucjami podnoszenia kwalifikacji nauczycieli już pracujących. Powiązanie z systemem oświaty jest ważne przede wszystkim ze względu na studia praktyczne nauczyciela, powiązanie zaś z instytucjami kształcenia nauczycieli w czasie pracy może prowadzić do zupełnie nowych rozwiązań programowych. Trzeba też odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu instytucje te będą obarczone doskonaleniem zawodowym nauczycieli.