Kilka słów o tym jak ważna jest pomoc terapeutyczna

Psychoterapia to rozmowa terapeuty z osobą, która prosi o wsparcie. Rozmowa ta, zwana sesją terapeutyczną, trwa około pięćdziesiąt minut. Tematem jej mogą być sytuacje z życia, które w jakiś sposób ciążą pacjentowi lub trudne sytuacje, które go napotkały. Celem takiej rozmowy jest dotarcie to głęboko schowanych emocji, by je później uwolnić poprzez tak zwane odreagowanie. Terapeuta stara się dotrzeć do umysłu pacjenta aby odnaleźć schematy myślenia jakimi posługuje się pacjent. Pomoże mu to rozwiązać problem pacjenta, odnalezienie jego źródła kłopotów i cierpienia.  Pomoc terapeutyczna pomaga odnaleźć się choremu człowiekowi, przezwyciężyć jego różne zachowania. Po terapii pacjent staje się bardziej otwarty i odważniej stawia czoła trudom jakie go spotykają. Każde badanie terapeutyczne jest poufne i dyskretne. Terapeuta, tak jak każdy inny lekarz powinien zachować tajemnicę lekarską i zachować dla siebie wszystko to, co powie mu jego pacjent podczas ich wspólnych spotkań. Badania naukowe potwierdziły skuteczność pomocy psychoterapeutycznej. Należy jednak pamiętać, że najwięcej zależy od pacjenta i jego chęci zmiany.