KĄT WIDZENIA

Te trzy kategorie różnią się „kątami widzenia”. Należy więc dążyć do op­tymalnej w danych warunkach „perspektywy poznawczej”. Obowiązek starań o  to spoczywa w pierwszym rzędzie na socjologach nauki.Badania dotyczące funkcji rzeczywistej działalności autorytetów wewnątrz świata uczonych wówczas legitymują się dostarczeniem obrazu użytecznego, jeśli ma miejsce wyjaśnienie sprawy stopnia i zakresu: a) niezgodności funkcji rzeczywistej autorytetu z jego funkcją zamierzoną, przy uwzględnie­niu różnych wariantów funkcji zamierzonej i w zależności od podmiotu ją koncypującego; b) niezgodności funkcji zamierzonej (w znacznej mierze urzeczywistnianej) z trzema wspomnianymi już racjami; c) zgodności funkcji zamierzonej z realiami tego obszaru świata nauki, na którym owa funkcja ma być i jest urzeczywistniana.