IDEOLOG SPOŁECZNOŚCI

Ideolog społeczności zawodowej uczonych; autorytet gra tu rolę rzecz­nika i szermierza potrzeb i dążeń ludzi nauki jako uczonych i obywateli zarazem; jest, mniej albo więcej, legitymowany wolą osób należących do społeczności, działa bowiem jako reprezentant racji nauki, tzn. ograniczonego związku wiedzy i jej twórców (rola ta łatwo przemienia się w rolę ideologa- lidera, który wypowiada myśli oraz kieruje działalnością).Udatne granie tych ról, zwłaszcza pierwszej, implikuje legitymowanie się osiągnięciami poznawczymi przez osobę będącą autorytetem. Rola twór­cy wartości poznawczych istotnych dla poziomu teorii i metody jest tu metarolą, najważniejszą bowiem funkcją, jako spełniać może autorytet właś­ciwy wspólnocie uczonych, jest udział w tworzeniu „sytuacji problemowej”, budowie struktury dyscyplinowej, formułowaniu teorii, jak też wskazywaniu opisywaniu metody.